Privacybeleid

Hieronder kunt u lezen over het beleid van Falinas’s voor het verwerken van de persoonsgegevens die u hebt verstrekt bij het navigeren op de website van Falinas’s of toen u zich aanmeldde voor onze nieuwsdiensten (elektronischepost).

De navigatie op de website van Falinas’s of het aanmelden voor de nieuwsdiensten van Falinas’s is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van dit huidige databeschermingsbeleid. De navigatie op de website is verder onderworpen aan het cookiebeleid van Falinas’s Gebruik de website en/of de nieuwsdiensten van Falinas’s niet, als u de volgende algemene voorwaarden niet kunt accepteren.

Falinas ApS beschermt uw persoonsgegevens en is zich bewust van de vereiste voor gepaste bescherming en juiste verwerking van alle persoonlijke informatie die van u wordt verkregen.

Falinas ApS wordt geacht de databeheerder te zijn volgens de huidige statuten voor persoonlijke gegevens. Hieronder vindt u alle vereiste contactgegevens:
Falinas ApS
KvK-nummer 41331380
Vesterå 15 – 9000 Aalborg, Denmark.

1. Verzamelen door Falinas ApS van uw persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonlijke informatie door Falinas ApS ApS is in overeenstemming met de vereisten die op enig moment gelden, inclusief de veiligheidsvereisten die voortvloeien uit de wetgeving inzake gegevensbescherming en de gerelateerde bestellingen. Falinas ApS beoordeelt de geregistreerde persoonlijke informatie regelmatig en wist informatie die niet langer relevant is. Hetzelfde geldt voor persoonlijke informatiedie een gebruiker wil wissen en waarvoor Falinas ApS’s geen basis voor verwerking meer heeft.

Als u onze website gebruikt of zich aanmeldt voor onze nieuwsdiensten, dan moet u bepaalde persoonlijke informatie verstrekken. Dit is noodzakelijk om de volledige functionaliteit van de website te kunnen gebruikenen om u relevante nieuwsbrieven etc. te kunnen sturen.Daarom verzamelt en registreert Falinas ApS’s de persoonlijke informatie die u verstrekt op de website van Falinas ApS’s in verband met uw gebruik van de website en als u zich aanmeldt voor onze nieuwsdiensten.

2. Welke informatie wordt er verzameld?

Als u onze website bezoekt, zal de volgende informatie over u worden verzameld:

  1. Elke pagina die u bezoekt, met vermelding van de datum en tijd van uw bezoek – uw “elektronischespoor”;
  2. Elke browser die u gebruikt;
  3. ElkIP-adres dat u gebruikt;
  4. Elke gebruikersnaam;

De bovenstaande informatie wordt verkregen door middel van cookies en daarom verwijzen we u naar het betreffende cookiebeleid, met een gedetailleerde beschrijving voor de algemene voorwaarden voor het verkrijgen, opslaan, openbaar maken en wissen van de bovenstaande informatie. Ons cookiebeleid is altijd volledig toegankelijk op de website van Falinas ApS’s en verder zult u worden gevraagd om ons cookiebeleid te accepteren als u verbinding maakt met onze website.

Om onze nieuwsdiensten aan u aan te kunnen bieden, verwerkt Falinas ApS’s ook de volgende persoonsgegevens van u:

Contactgegevens:
- Naam
- E-mailadres

3. Doel van verzameling en opslagperiode

Falinas ApS’s verzamelt uw contactgegevens als u zich aanmeldt voor onze nieuwsdiensten met als doel uw registratie te voltooien en relevante nieuwsbrieven te bieden en marketing door middel van e-mails en sms’jes en daarnaast verzamelen we ze met als doel uw lidmaatschap bij Falinas ApS aan te maken.

De persoonlijke informatiewordt verwerkt met als doel u de bestelde producten te leveren en elektronische post naar u te sturen, waaronder nieuwsbrieven en alle andere relevante marketing met betrekking tot producten, campagnes, persberichten, uitnodigingen voor evenementen/seminars/beurzen en wedstrijden.

Falinas ApS slaat uw persoonlijke informatie alleen op voor zolang nodig is om aan de bovenstaande doelen te voldoen. Dit betekent dat we de bovenstaande persoonlijke informatie opslaan, zolang u nog steeds geregistreerd staat bij de nieuwsdiensten van Falinas's en/of een lidmaatschap hebt bij Falinas ApS’s en/of een lidmaatschap hebt Falinas ApS’s uw persoonlijke informatie binnen 30 dagen verwijderen.

4. Openbaarmaking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden gemaakt aan een externe partij, tenzij dit vereist is volgens de huidige statuten of als dit bij rechterlijk bevel bepaald wordt.

Voor wat betreft het wissen en openbaar maken van de persoonsgegevens die door u verstrekt zijn bij het navigeren op de website, verwijzen we u naar het cookiebeleid.

5. Gebruik van gegevensverwerkers

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen worden toevertrouwd aan de gegevensverwerkers die verbonden zijn aan Falinas ApS’s De gegevensverwerkers verwerken uw persoonsgegevens op aanwijzing van Falinas ApS en dus alleen voor de specifieke doeleinden die in dit beleid uiteen worden gezet. Verder vallen de gegevensverwerkers onder dezelfde verplichting om persoonsgegevens te beschermen als voor Falinas ApS het geval is.

6. Veiligheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

Falinas ApS zal de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens respecteren en wij hebben een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen met als doel om persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijk verlies of illegalevernietiging, verlies of verslechteringen om te voorkomen dat ze ter kennis komen van niet-geautoriseerde personen of misbruikt of anderszins verwerkt in strijd met de Deense wet op de gegevensbescherming.

Van al onze elektronische gegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt en we hebben onszelf onder andere beschermd door antivirussoftware en firewalls te installeren.

7. Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens, de mogelijkheid tot wissen en klachtenprocedures

U hebt het recht om geïnformeerd te worden over de persoonlijke informatie die over u verwerkt wordt door en de onderliggende basis hiervan en verder hebt u het recht om inzending te eisen van uw persoonsgegevens op een leesbaar medium. U hebt ook het recht om correctie te eisen van onjuiste of misleidende persoonlijke informatie die door ons van u is opgeslagen. Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met door naar dit e-mailadres te schrijven: Verder kunt u ook klagen over de verwerking van uw persoonsgegevens bij het Deense Bureau voor Gegevensbescherming.s on the above email address.

wat betreft de toestemming(en) die u aan Falinas ApS’s hebt gegeven toen u zich aanmeldde voor de nieuwsdiensten: u kunt een dergelijke toestemming/dergelijke toestemmingen altijd intrekken per e-mail of via de annuleringslink in de nieuwsbrieven.

Mocht u vragen hebben over onze verwerking van uw persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met Falinas ApS’s op het bovenstaande e-mailadres.